cizí slova

výběr slov ze slovníku cizích slov, která mě zaujala

DDT - dichlordifenyltrichloretan - velmi účinný nervový jed pro většinu hmyzu, druh insekticidu (v souč. době zakázaný, poněvadž je nebezpečný i člověku)
impertinence (impertinentní) - drzost, vyzívavost, nestoudnost
diletantství - (v čem) kdo dělá něco odborného bez odborné přípravy pouze ze záliby; často hanl. nedouk