univerzální projev

(stejně tě nikdo neposlouchá)


originál najdete na těchto vynikajících stránkách: http://trific.ath.cx/texts/parody/projev/


Vážený pane prezidente,
milí spolužáci,
maminko a tatínku,
vážení smuteční hosté,
i ty Petříčku ve třetí řadě,
přátelé, kolegové, soudruzi, bratři a sestry,
dámy a pánové,

sešli jsme se na tomto místě, ano právě na tomto místě, které bylo svědkem tolika událostí nesmírného významu, na tomto místě jsme se sešli při příležitosti, jejíž závažnost a zásadní důležitost pro celý další vývoj je vám jistě velmi dobře známa. Tato příležitost se stala katalyzátorem pro to, aby se setkali i ti, jejichž malicherné spory jim dříve zabraňovaly v konstruktivní spolupráci, ano, i ti se zde sešli, a to ještě zvyšuje závažnost tohoto okamžiku, jak jistě všichni cítíte.

V celé historii, a nejen v historii, ale i jinde, se nenajde událost, jejíž význam by předčil význam této chvíle, která svou září zastiňuje a vrhá stín na všechny jiné chvíle, zejména některé, které ovšem na tomto místě není vhodné jmenovat, a proto se omezme na konstatování, že všichni víme, o které chvíle se jedná, a nevěnujme jim pozornost, kterou si podle mého, a nejen podle mého, ale i podle názoru mnoha moudřejších a váženějších než jsem já, zcela určitě nezasluhují.

Vzpomeňme alespoň krátce události, které tomuto okamžiku předcházely, a co všechno bylo nutné vykonat, aby se mohl uskutečnit. Nemůžeme totiž při této příležitosti nevzpomenout těch, kteří navzdory složité době a obtížným poměrům, které tehdy panovaly, navzdory zatracování těch, kteří jim ve skutečnosti nesahali ani po kotníky, ale to vše se nyní změní, neváhali a svou příkladnou obětavostí dali příklad ostatním, kteří vedeni jejich příkladem překonali své předsudky a napomohli změně, kterou nyní napomáháme uskutečnit, a jejíž význam pro nás pro všechny, ale také pro ostatní, je jistě nedozírný.

Tato chvíle je totiž jistě pouze první z mnoha dalších, které budou následovat, a bude jich mnoho, bude jich velmi mnoho, až nikdo nebude moci stát opodál, ano, toto je okamžik rozhodnutí, zde si každý musí zvolit, na které straně bude stát, zde není místo pro nerozhodnost, zde není místo pro poloviční slova a poloviční činy, neboť budoucnost nás bude soudit, ta budoucnost, kterou nyní měníme, na kterou nesmí být vrhány pochyby a stíny minulosti, jak by jistě rádi činili mnozí, jejichž zkostnatělé myšlení není schopno přijímat tyto nové myšlenky.

Nyní však nastal čas velkých změn, v jejichž zájmu je nutné podniknout, a my je již v tuto chvíli podnikáme, je nutné podniknout zcela konkrétní kroky k tomu, aby se neopakovaly chyby a omyly minulosti, aby bylo zabráněno škodám, které vznikaly právě nedostatečnou rozhodností a nepřipraveností, a také neschopností vyvození jednoznačné odpovědnosti za konkrétní činy, která se bohužel tak negativně promítla na celkovém stavu, a která budiž pro nás poučením z minulosti, té minulosti, jenž se již nesmí opět opakovat.

My nesmíme, a to je velký a obtížný úkol, avšak ten zcela základní, který je naším hlavním úkolem a bude naším hlavním úkolem i v budoucnosti, my nesmíme dopustit další setrvávání tam, kde setrvat nikdo z nás nechce, a nesmíme, navzdory úkladům, které nám jistě budou kladeny, jako už mnohokrát byly, navzdory výsměchu zpátečníků, nesmíme povolit ve svém úsilí, a naopak s novou silou se postavit k situaci čelem, nedopřát sluchu hlasům zbabělců a zrádců a vykročit směle k novým světlým zítřkům.